Bettskenor

Snarkning och tandgissel kan skapa stora problem, och det drabbar inte alltid bara den som snarkar utan kan faktiskt bli ett störningsmoment för hela familjen. Även om du sover lugnt och inte ens vet om att du åstadkommer störande oljud kan det hända att din partner får sin nattsömn helt ödelagd. Men, det är också vanligt att man får en sämre sömn själv eftersom man då och då vaknar av sina egna snarkningar. Och snarkning stannar inte alltid vid ”normalt” snarkande med perioder av oljud som kan störa de som försöker sova. Det finns också ett stort antal människor som lider av en allvarligare form av snarkningar med andningsuppehåll. Man räknar med att cirka 300 000 personer lider av så kallad sömnapné, som innebär att man inte bara snarkar utan också har långa andningsuppehåll under sömnen. Detta är inte bara irriterande och störande, utan kan också innebära allvarliga hälsorisker.

en bettskena eller snarkskena

Lider du av sömnapné är det därför viktigt att du söker hjälp för dina problem.  Andningsuppehållen och den försämrade sömnen gör förstås att du känner dig trött hela tiden, men det kan i förlängningen också leda till värre problem som depression och hjärt- och kärlsjukdomar. Den som har besvär med snarkning får ofta massor av tips och råd om hur man ska bli av med problemen. Men oftast leder inte dessa råd till någon varaktig förbättring. Men, i vården ordinerar man oftast en bettskena eller snarkskena för att komma till rätta med problemen. Och faktum är att dessa skenor är mycket effektiva. Och, du kan faktiskt köpa bettskenor mot både snarkning och tandgnissel även utan ordination från läkare eller tandläkare.

därmed förhindras snarkningarna

Du kan hitta sådana skenor på apoteket men det största utbudet hittar du här, på nätet. Dessa skenor är betydligt billigare än de som provas ut av läkare och tandläkare. Får du en snarkskena av medicinska skäl får du dock hjälp med en del av kostanden från landstinget. Men, vill du snabbt och enkelt få effektiv hjälp kan du alltså köpa din bettskena själv. Snarkskenan vidgar andningsvägarna under sömnen och underlättar därmed andningen. Den fixerar käkarna och ser till att underkäken förs något framåt. Detta gör att tungan inte kan falla tillbaka mot svalget och därmed förhindras snarkningarna. Snarkskenor är mycket effektiva hjälpmedel vid snarkning och sömnapné. Men, en bettskena fungerar också perfekt som hjälpmedel för dig som gnisslar, eller pressar, tänder under sömnen. Tandpressning, eller bruxism som det heter på fackspråk, kan tyckas vara harmlöst men det kan medföra en hel del problem.

Du vet kanske inte själv att du gnisslar tänder, men ofta kan du förstå det från de symptom som brukar komma efter ett tag. De vanligaste symptomen är spänningshuvudvärk som nästan kan kännas som migrän, svårigheter att öppna munnen på morgonen och ömmande käkar. Din tandläkare kommer förmodligen snart att se att du gnisslar tänder eftersom det leder till slitage på tandytorna. Med en bettskena kan du på ett enkelt och effektivt sätt rädda både tänder och nattsömn. Kolla utbudet av bett- och snarkskenor här på nätet för att få ett slut på dina problem.